torsdag 27. mars 2014

Trafikktelling

Hvorfor? Det finnes masse utlånsstatistikk men vi vet lite om brukeradferd. Får svar på hvordan rommet fungerer, hvilke deler av biblioteket som fungerer og får info om brukermønster i løpet av dagen. 

Metode
Bibliotekets deles inn i soner, og bruker 15 standardiserte koder etter hva brukeren gjør, krysser av i eget skjema. Går gjennom hver time i åpningstiden i en uke. Registrerer også kjønn og alder

Funn (Nedre Eiker)
9% i kontakt med personalet
38% bruker data
50 % er sosiale
73% er "moderen" dvs i gruppe og databruk

Gjen snitt oppholdstid i biblioteket er 27 min.
Tellingen viser at det bare er noen få prosent færre menn i lokalet, enn det er kvinner, og at det er flere gutter der enn jenter. Og dette er jo at annet bilde en vi får fra utlånsstatistikken


Interessant også å se på hvilke spm man får i info og skranken. Må overlate lokalene til brukerne, slik at de kan bruke rom og møbler der det passer dem og slik de vil. Stadig flere som jobber alene sammen, dvs at de sitter i grupper, men jobber alene.

Rannveig