fredag 20. april 2012

Digital delaktighet, javisst - men hvorfor kampanje?

Så er vi allerede kommet til konferanens siste dag. I går ettermiddag var det rom for å gå en tur på den nydelige sandstranden i Halmstad. Senere var det bankett med underholdning. Men nå altså, mer program:

Ann Wiklund, nasjonal samordner for läns- och regionbibliotkene i Digidel 2013. Problemet: I 2009 var det 1,7 mill svensker som ikke kunne benytte internett. Et skjult problem, som ble synlig på bibliotekene. Sverige er gode på å utvikle e-tjenester, dermed ble dette et demokratiproblem. Men hvordan kunne de jobbe nasjonalt med dette? 30 organisasjoner ville være med.

I 2010 ble kampanjen "Digidel 2013" http://www.digide.se/ høytidelig satt igang. De ville synes og høres, det må kunne måles, politikerne må reagere. Mål: 500 000 flere internettbrukere etter 2013.

Christer Bergquist, regionsbibliotekar i Kalmar. Det fantes selvsagt lokale fordommer. Hvorfor skulle bibliotekene bli med på en slik kampanje, de har jo holdt på med internettopplæring lenge. Rent praktisk satte Studieforbundet igang opplæringssirkler. Pris: 300- for 3 samlinger. Kalmar kommune skulle nå 12 000 personer o.s.v. De lagde en risikoanalyse. Hva kan gå galt? Hver kommune måtte utarbeide en markedskommunikasjonsplan, et krav for at de skulle få regionale penger. For å nå målet frem mot 2013, trengs flere penger, mer oppsøkende virksomhet. Digital opplæring må være like naturlig for bibliotekene som eventyrstund. Kampanjen defineres som vellykket - alle vil være med, 170 partnere. Bibliotekene kan ikke løse dette alene, men siden de møter målgruppen hver dag, har de fått en synlig rolle i dette viktige arbeidet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar